Jaka jest różnica między dławikiem szeregowym a dławikiem bocznikowym

W codziennej produkcji i życiu dławiki szeregowe i dławiki bocznikowe to dwa powszechnie stosowane urządzenia elektryczne.Z nazw dławików szeregowych i dławików bocznikowych możemy po prostu zrozumieć, że jeden to pojedynczy dławik połączony szeregowo w magistrali systemowej. Drugi to równoległe połączenie dławika, a kondensator mocy jest podłączony równolegle do magistrala systemowa.Chociaż wydaje się, że tylko obwód i metoda połączenia są różne, ale.Miejsca zastosowania i role, jakie pełnią, są zupełnie różne.Podobnie jak w przypadku najpowszechniejszej wiedzy fizycznej, rola obwodów szeregowych i obwodów równoległych jest inna.

obraz

 

Reaktory można podzielić na dławiki prądu przemiennego i dławiki prądu stałego.Główną funkcją reaktorów prądu przemiennego jest przeciwdziałanie zakłóceniom.Ogólnie można go uznać za cewkę trójfazową nawiniętą na trójfazowy rdzeń żelazny.Dławiki prądu przemiennego są zazwyczaj podłączone bezpośrednio do obwodu głównego, a głównym czynnikiem branym pod uwagę przy wyborze modelu jest indukcyjność (spadek napięcia podczas przepływu prądu przez dławik nie może być większy niż 3% napięcia znamionowego).Dławik prądu stałego pełni głównie rolę filtrowania w obwodzie.Mówiąc najprościej, polega to na nawinięciu cewki na jednofazowy rdzeń żelazny, aby zredukować zakłócenia powodowane przez szum radiowy.Niezależnie od tego, czy jest to dławik prądu przemiennego, czy dławik prądu stałego, jego funkcją jest zmniejszenie zakłóceń sygnału prądu przemiennego i zwiększenie rezystancji.

img-1

 

Dławik szeregowy jest umieszczany głównie w miejscu wyłącznika odpływowego, a dławik szeregowy ma zdolność zwiększania impedancji zwarcia i ograniczania prądu zwarciowego.Może tłumić harmoniczne wyższego rzędu i ograniczać prąd rozruchowy przy zamykaniu, zapobiegając w ten sposób uszkodzeniu kondensatorów przez harmoniczne i spełniając funkcje ograniczania i filtrowania prądu.Zwłaszcza w środowisku zasilania, w którym zawartość harmonicznych nie jest szczególnie duża, szeregowe łączenie kondensatorów i reaktorów w systemie elektroenergetycznym może poprawić jakość energii i jest uważane za najbardziej efektywne rozwiązanie.

Dławik bocznikowy pełni głównie rolę kompensacji mocy biernej, która może kompensować pojemnościowy prąd ładowania linii, ograniczać wzrost napięcia systemu i generowanie przepięć roboczych oraz zapewniać niezawodną pracę linii.Służy do kompensacji rozproszonej kompensacji pojemności dalekobieżnych linii przesyłowych, zapobiegania wzrostowi napięcia na końcu długich linii bez obciążenia (zwykle stosowanych w systemach 500 kV), a także ułatwia jednofazowe ponowne załączenie i zmniejsza przepięcie robocze.Szeroko stosowany w projektach przesyłu i dystrybucji energii na duże odległości w sieciach elektroenergetycznych.

obraz

Wielu klientów często ma takie pytania, to znaczy, czy jest to dławik szeregowy, czy dławik bocznikowy, cena jest bardzo droga, a objętość jest stosunkowo duża.Niezależnie od tego, czy jest to instalacja, czy budowa obwodów dopasowujących, koszt nie jest niski.Czy nie można zastosować tych reaktorów?Musimy wiedzieć, że zarówno szkody spowodowane przez harmoniczne, jak i straty spowodowane transmisją na duże odległości są znacznie większe niż zakup i użytkowanie reaktorów.Zanieczyszczenia harmoniczne w sieci energetycznej, rezonans i zniekształcenia napięcia doprowadzą do nieprawidłowego działania, a nawet awarii wielu innych urządzeń elektroenergetycznych.W tym miejscu redaktor poleca dławiki szeregowe i dławiki bocznikowe produkowane przez firmę Hongyan Electric Company.Gwarantowana jest nie tylko jakość, ale także trwałość.


Czas publikacji: 13 kwietnia 2023 r